Събития

Проверете или регистрирайте събитие

Е-обучения

Подобрете знанията и уменията си

Енергийни съвети

Полезни съвети и информация за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Какво е EnerGAIN?

Проект „EnerGAIN” е насочен към насърчаване изграждането на интегриран подход в трансграничния регион, включващ Област Благоевград в България и Югоизточен планов регион в Македония, в подкрепа на производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и въвеждане на енергоефективни решения.

Цялостният ефект за региона от изпълнението на проекта се очаква да бъде значителен, тъй като е насочен към насърчаване развитието на местните предприятия и допринасяне за оптимизиране на общите разходи и  потребление на енергия.

Сред ключовите цели на проекта е подобряване информираността и интереса на основните целеви групи и заинтересовани страни в трансграничния регион по въпросите за децентрализираните енергийни решения, изпозлвайки потенциала на ВИ и предимствата от тях – екологични, икономически

(намалени разходи и енергийна независимост), ефективност (качество на енергията и устойчивост), опазване на ресурсите (използвайки само ВЕИ), надеждност и сигурност. В тази връзка, проектът ще има за цел популяризиране на децентрализираното енергопроизводство от ВИ – основни технологии и ползи както на битово ниво, така и на бизнес и обществено (общини, образователни институции и др.). Освен това, проектът е пряко насочен към осигуряване на подкрепа за специалисти, работещи в сферата на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност, чрез осигуряване участието им в съвместни инициативи за изграждане на капацитет, представящи съвременните постижения в тази сфера.

Всичко това ще допринесе за подобряване на капацитета за опазване на околната среда и устойчива употреба на общите природни ресурси в трансграничната зона.

Последните ни новини